New article published | Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere

Stig Arve Sæther, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen & Martin Erikstad


Vol. 12 2021, pages 85–111
Published May 10, 2021

Abstract

Hensikten med denne studien var å få innsikt i hvordan unge fotballspillere har opplevd det å kombinere idrettsfaglig videregående opplæring med å være satsningsspiller på høyt nasjonalt nivå. Mer spesifikt undersøkte denne studien hvordan spillere i norsk toppfotball opplevde at et tilrettelagt skoletilbud påvirket deres muligheter til å prioritere både skole og fotball, samt hvordan skolens regulering og tilrettelegging av organisert trening påvirket deres utvikling som fotballspillere. Utvalget bestod av åtte informanter som alle tidligere hadde gått på  … Read more!